توحید صمدی قرآنی

هو الاول والآخر والظاهر والباطن

 
گزیده ایی از کتاب حامل اسرار اثر حضرت استاد صمدی آملی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦  
با نصب العین قرار دادن حدیث شریف وعرشی حضرت وصی ولی نبی یعنی امام امیرالمومنین علی عالی اعلی (ع) که فرمود: من عرف نفس فقد عرف ربه راه معرفت نفس ناطقه خویش را در پیش بگیرند ودر صحف نوریه حضرت مولای مکرمم غواصی نمایند که خود بیش از نیم قرن از جدول وجودی خود در بحر وجود صمدی غواصی نموده است ودرر ذی قیمت را به نظم ونثر در آورده است. برای مقدمه ورود به این صحف نوریه مقداری با رساله ی

 

طهارت وادب مع الله که در جلد دوم ماثر آثار ونور علی نور آمده است محشور شوند سپس این سیر درسی را دنبال بفرمایند:

۱- دروس معرفت نفس ۲- گنجینه گوهر روان ۳- اتحاد عاقل به معقول ۴- سرح العیون فی شرح العیون

۵-ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم

البته در موضوعات مختلف می توانند به تناسب موضوعات مورد نیاز به کتب مربوطه ی دیگر حضرتش مراجعه نمایند

مثلا پیرامون علم ودین به رساله علم ودین ودر مورد امام زمان (ع) به ((نهج الولایه)) ودر مورد انسان کامل به انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه)) و((شرح فص فاطمیه))

ادامه دارد.....